Hur det går till att ge ut boken

Det är viktigt att vi har ett bra och effektivt samarbete när vi gör boken. Det spar tid och arbete för både dig och oss. Läs därför gärna igenom nedanstående råd. Vi vill även att du installerar Adobe Reader på din dator om du inte redan gjort det. Vi jobbar ofta med det filformatet.

Planering och rådgivning i början av projektet

Om du väljer att ge ut en bok via oss går vi igenom nedanstående checklista via telefon eller epost. Det ger oss en bra rutin som vi kan följa.

Manus
Skriv all text i dator, helst i programmet Microsoft Word. All text lämnas till Förlaget Boken som datafiler.
Kom ihåg att ta backup under manusarbetet. Då kan du lätt gå tillbaka till en tidigare version av texten om något blivit fel, till exempel att den senaste filen du arbetat med är skadad. Man kan skapa ett backupsystem på olika sätt, t ex genom att datera filerna (t ex ”Kap 3 160315”, ”Kap 160327” osv) vartefter du arbetar med texten.
Manus som ni lämnar till oss ska vara slutgiltigt, det vill säga att ni inte behöver ändra i texten efter att vi fått manus och börjat arbeta med det. Visst kan vi göra ändringar även senare, under layoutarbetet, men då måste vi ta ut ersättning för det mer­arbetet.

Format
Vilket format ska boken ha? Du kan välja mellan många format. Här är några av de vanligaste formaten (bredd x höjd):
• 170 x 240 mm
• 165 x 242 mm
• 148 x 210 mm (A5)
• 130 x 200 mm
Om boken ska ha foton – särskilt gruppfoton – bör boken vara orienterad mer på bredden än på höjden, för att ge rättvisa åt fotona. Fråga oss vilka format som kan vara mest lämpliga.

Upplaga
Vilken upplaga, dvs antal ex av boken, vill du ha? Allmänt kan man säga att ju större upplagan är desto lägre blir priset per styck. Men det måste givetvis balanseras mot hur många böcker totalt du uppskattar att du kan sälja.
Du kan i och för sig beställa en så liten upplaga som 50 ex, men vi rekommenderar att du beställer minst 200 ex för att få ned kostnaden per styck. Exempel: Du tar upp förhandsbeställningar på boken i din krets och får ihop 100 exemplar. Du bedömer att du kan sälja ytterligare 125 ex senare och beställer därför 225 ex.

Bindning och omslag
Böcker kan ha något av följande utföranden:
• Mjuka pärmar och limbunden rygg
• Hårda pärmar och limbunden rygg
• Hårda pärmar och trådbunden rygg
Böckerna har normalt ett färgsomslag. Om du beställer en bok med hårda pärmar kan du välja mellan ett vanligt omslag med slät yta och färgtryck eller ett omslag med enfärgad kanfas-struktur (“väv”) i någon av färgerna vit, vinröd, mörkblå, grön, grå eller svart.
Har ni en bra bild eller illustration som passar för omslagets framsida?
Vill ni ha en baksidestext, det vill säga presentationstext på bokens baksida? Vem skriver den?

Tryck på boksidorna
Vill du ha svart tryck eller färgtryck på boksidorna? Vi trycker både svartvitt och färg. Allmänt sett kostar färgtryck mer än svartvitt tryck.

Foton
Ska du ha foton på boksidorna?
Är det i så fall diabilder, pappersfoton eller digitala foton?
För digitala foton gäller: upplösning ska vara 300 dpi, bildformat ska vara EPS eller TIFF, färgbilder ska vara i färgskalan CMYK och svartvita foton ska vara i färgskalan Gråskala.

Sidberäkning
Under ditt arbete kommer materialet troligen att växa och krympa i omfattning, allteftersom arbetet fortskrider, med inlägg av nytt material och bortredigering av annat material. Om du har beslutat vilket format boken ska ha, och du under arbetets gång vill veta hur många boksidor det material som du har just då skulle bli, kan du meddela oss följande:
• totalt antal tecken inklusive mellanslag (i Word, se menyn Verktyg/Räkna ord)
• antal foton
Då kan via beräkna ungefärligt antal boksidor.

Layoutskiss
Om du har ett speciellt önskemål om hur boken ska se ut, gör då en enkel layoutskiss som visar detta. Det kan gälla frågor som:
• Ska texten i boken vara i 1 eller 2 spalter?
• Ska sidnummer placeras i ytterkant eller centrerat på sidan, och ska de vara överst eller underst på sidan?
• Vill du ha notisrutor eller liknande i boken?

Din kontaktinformation för försäljning
Du kan ha med ditt namn, adress, epost och/eller telefon på en av försättssidorna. Då vet en person som fått syn på boken någonstans hur vederbörande kan få tag i fler exemplar.

Tidsplan
Vill du ha boken klar och levererad till ett visst datum, t ex ett jubileum, därför att det är ett bra tillfälle att lansera och marknadsföra boken? I så fall skapar vi tidigt en tidsplan för hela projektet utifrån ett sådant slutdatum.

Sänd material
Sänd material till Textorama enligt uppgjord tidsplan. Detta är en förutsättning för att du ska få din bok levererad i tid!
Materialet är:
• manus och ev. digitala bilder, som sänds till oss via mail, en filtjänst eller på DVD eller USB i brev.
• foton och illustrationer på papper, som sänds till oss via post och som sedan scannas av oss
• eventuell layoutskiss, som sänds till oss via post

Layoutförslag från oss
Normalt gör vi professionell layout av boken med allt det som hör till en boks grafiska utseende. I det arbetet utgår vi från ditt manus. Om du eventuellt funderar på om du själv kan göra layouten, i stället för att vi gör den, vill vi egentligen avråda från det, såvida du inte är en van användare av Word och tidigare har gjort böcker. Det är en ganska grannlaga uppgift att få ihop en god grafisk helhet av både boksidor och bokomslag och därför rekommenderar vi att du låter oss göra det arbetet. Om du vill veta mer om detta är du mycket välkommen att kontakta oss.
Vi gör layoutförslag Nr 1 med förslag på bokens utseende. Layoutförslaget innehåller 10-20 sidor av boken. Förslaget sänds normalt som PDF-fil via epost. Du kan läsa PDF-filer i gratisprogrammet Adobe Reader som du kan tanka hem på vår startsida. Ni får kommentera layoutförslaget, sedan ändrar vi enligt önskemål och sänder layoutförslag Nr 2. Så fortsätter denna process tills allt är klart och ni har godkänt boken för tryck.

Pliktexemplar
I enlighet med svensk lag kommer ett ex av boken, så kallat pliktexemplar, att sändas till följande instanser för arkivering: Kungliga Bibliotekets (KB) stora samling över allt tryck i Sverige, samt universitetsbiblioteken i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund.

Efter tryckning
Förlaget Boken sparar det digitala tryckoriginalet i minst 5 år efter att tryckning är gjord, och ni kan senare beställa tryckning av en ny upplaga.

Leverans
Hela upplagan levereras till en adress i Sverige som du anger. Leveranskostnaden ingår i offerten vi ger dig. Om du vill ha leverans till flera olika adresser tillkommer en kostnad.

Fakturering
Vi fakturerar dig för bokproduktionen i 2 steg: 50% av kostnaden ungefär halvvägs i projektet och 50% efter leverans av den tryckta boken, med 20 dagars betalningstid.

Bokförsäljning
Förlaget Boken ansvarar för produktion och leverans av boken. Du ansvarar för försäljning och marknadsföring av boken. Du behåller alla intäkter från försäljningen.

Förlaget Boken: Hur går det till att ge ut boken?

Ta kontakt med Förlaget Boken

1 + 1 = ?