Få gratis skrivtips

Om du skriver texter får du här goda råd inför ditt skrivande. Det är bland annat några grundläggande språktips om att anpassa språkstilen till din målgrupp och att korrekturläsa noga – igen och igen. Vi bjuder vidare på ett tips på en bra tidning för skribenter, där du kan få många värdefulla idéer. Du får information om bra skrivarkurser och några boktips för dig som funderar på att skriva skönlitteratur, eller dina memoarer.

Du ska vara frimodig att ge ut din bok! Berätta din historia, dela med dig av dina dikter eller vad du vill förmedla! Självklart vill du att boken ska bli bra, men ställ för den skull inte kraven på dig själv så höga att du hamnar i en perfektionism vad gäller din text – det kan ibland förlama de bästa idéer och faktiskt göra att boken aldrig kommer ut, vilket skulle vara så tråkigt. Alltså: Var frimodig i din ambition att publicera!

När väl det är sagt, följer här några saker att tänka på för dig som vill bearbeta din text.

Behöver du anpassa språkstilen?
Fundera på om du behöver anpassa språkstilen till din målgrupp, om du har en hyggligt avgränsad sådan. Vill du främst nå – ungdomar, äldre, intresserade av ett visst ämne, invandrare…? Försök hitta en språkstil som kan passa flertalet av dina läsare. Vi är alla individer med olika smak, men man kan försöka finna en huvudinriktning som är bra.

Se över grammatiken
Kontrollera grammatiken. Om du är osäker om något – slå i en fackbok, eller fråga en kunnig vän. Det är mycket bättre att du själv hittar felen i ditt manus, och rättar dem före tryckning, än att dina läsare hittar felen i den färdiga boken.

Korrekturläs noga
Korrekturläs din text noga. Många gånger. Låt också någon annan korrekturläsa – det är märkligt hur blind man kan bli för små fel i den text som man själv arbetat med länge. Du kan ha mycket hjälp av rättstavningsprogrammet i Microsoft Word, men tänk på att Word ibland ger lite halsbrytande förslag på rättelser, som kan vara ganska komiska, men som man inte vill godkänna av misstag!

Tips på matnyttig tidning
Tidningen Skriva innehåller ofta intressant information för dig som skriver och redigerar.

Tips på böcker för fördjupning
Om du vill läsa lite mer om skrivande, vill vi rekommendera dessa två böcker:
det var en gång… om konsten att skriva sitt liv av Marja Bruzæus och Monica Rönquist-Germanis, Faun Förlag, ISBN 978-91-86033-20-0
Tre enkla regler finns inte – en romanskola av Elisabet Norin, Isabergs Förlag, ISBN 9789176948446. Den är främst inriktad mot romanförfattare, men innehåller många goda råd och insikter som är giltiga för alla som skriver.

Fackböcker
Ta hjälp av bland annat dessa fackböcker:
Svenska skrivregler, Liber
Handbok i svenska, Wahlström & Widstrand
Språkriktighetsboken, Norstedts Akademiska Förlag

Skrivarkurser
Om du skriver skönlitterära texter, och kanske vill ge ut flera böcker framöver, kan du ha god nytta av en skrivarkurs. I en skrivarkurs kan du få bra råd om hur man formar en levande berättelse, och tips om hur du utvecklar ditt skrivande.
Flera kurser är tillgängliga på webben, och i större städer kan du gå en kurs där deltagarna möts i klassrummet, “på riktigt”.
För att finna en kurs som möter dina behov kan du söka i tidningen Skrivas kursportal www.skrivarkurser.nu

Memoarer
Om du vill skriva dina memoarer, och känner att du vill slipa dina författartalanger, vill vi ge två enkla tips:

För det första, läs andra människors memoarer! Det kan vara mycket lärorikt att se hur andra har valt att skildra sina liv och sina minnen. Sno goda idéer och tillämpa dem i ditt eget skrivande!

För det andra, om du vill läsa en “handbok i memoarskrivande”, rekommenderar vi att du läser t ex boken Skriv dina memoarer av Allan G Hunter, Lind&Co förlag, ISBN 978-91-7461-003-1. Författaren ger praktiska tips för skrivandets olika etapper men också en psykologisk bearbetning av hur vi hanterar våra minnen och hur de kan uttryckas i skrift.

Förlaget Boken: Skrivtips

Ta kontakt med Förlaget Boken

4 + 0 = ?