Ge ut en tidning

Vi producerar tidningar och periodiska tidskrifter. Flera av tidningarna är medlemstidningar åt organisationer och föreningar. Ni har en redaktion som sammanställer tidningens innehåll, och kanske ni behöver hjälp med layout, tryckning och postning. Då kan vi ordna det. Om ni önskar kan vi även sköta adressregistret.

Förberedelser

Inför varje nytt nummer av tidningen levererar ni texter och digitalfoton via fildelningstjänst, epost eller CD samt en grovskiss som visar placering av materialet på tidningssidorna.

Produktion
Vi gör grafisk formgivning och ordnar tryckning. Om ni önskar kan vi även sköta adressregistret.

Momsfri produktion
Föreningar i Sverige är befriade från att betala moms på kostnaden för grafisk formgivning, tryckning och porto för sin tidning, under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda.
Kriterierna är:
• Tidningen ska ges ut med minst 4 nummer per år
• Innehållet i tidningen ska vara relaterat till föreningens verksamhet
• Tidningen får innehålla högst 50% reklam

Distribution
Adressering och inlämning till posten.

Kunder i dag

Tidskriften Theofilos
Nordisk filosofisk och teologisk akademisk tidskrift på svenska, norska och engelska som ges ut med 4 nummer per år.

Tidningen Ars Medicina
Medlemstidning för KLM, Kristna Läkare och Medicinstudenter, som ges ut med 4 nummer per år.

Ta kontakt med Förlaget Boken

2 + 2 = ?