Våra kunders böcker

Presentation av ett urval av våra kunders böcker

Alseda socken i Kettils fotspår
Innehåll: En historisk skildring av livet och människorna i Alseda socken i Småland.
Författare: Redaktionsgrupp i Alseda Hembygdsförening
Pris:
Beställning: Kontakta Alseda Hembygdsförening, www.alsedahembygdsforening.se
Övrigt: Hårdband 262 sidor

Familjehem
Innehåll: En dag är det ingen som hämtar Anton, snart 7 år, från fritids. Lena ser ingen annan lösning än att ta med pojken hem till sig. Plötsligt förändras livet för dem båda. Anton blir placerad i Lenas familj, och deras vardag blir aldrig mer sig lik!
Författare: Annelie Hed
Pris:
Beställning: Kontakta Familjevårdens Centralorganisation, www.faco.nu
Övrigt: Hårdband 247 sidor

Barn och unga i familjehem
Innehåll: Boken är tänkt som ett diskussionsunderlag efter läsning av boken Familjehem av Annelie Hed. Boken ger uppslag för samtal i familjehemmet, med familjens barn och unga och/eller i vuxengrupper. Den innehåller tio små berättelser ur boken Familjehem som åtföljs av intervjuade barns och ungas tankar och åsikter.
Författare: Redaktion Annelie Hed och Barbro Bengtsson, illustrationer av Mia Westlund
Pris:
Beställning: Kontakta Familjevårdens Centralorganisation, www.faco.nu
Övrigt: Mjukband 96 sidor

Nya glimtar från Tannefors
Innehåll: Ända sedan medeltiden har forsarna i Tannefors i Linköping utnyttjats för kvarnverksamhet. När nya metoder för malning av säd infördes på 1800-talet, ersattes de nedlagda kvarnarna av andra industrier. Kvarnbyn expanderade och i början av 1900-talet kom ett flertal storindustrier att etablera sig i området. Inflyttningen av arbetare och tjänstemän bidrog till en omfattande nydaning. Nybyggda villor och flerfamiljshus sköt i höjden.
Idag finns endast SAAB kvar som storindustri. Tannefors som stadsdel har i vår tid verkligen förändrats. Denna bok vill ge en kort historik över Tannefors historia, samtidigt som några personer med anknytning till stadsdelen kommer till tals i de intervjuer, som redovisas.
Författare: Sören Johansson
Pris:
Beställning: Kontakta Tannefors Hembygdsförening, www.hembygd.se/tannefors
Övrigt: Hårdband 141 sidor

Kraften i Tannefors
Innehåll: Verksamheter föds, verkar och dör. Varför? Vid vattenfallet i Tannefors i Linköping föddes en kvarnby under medeltiden. Förändringar i denna kvarnby och orsaker till dem har studerats främst under tiden för industrialiseringens genombrott i slutet av 1800-talet och elektricitetens inträde som kraftkälla i början av 1900-talet. Många av de orsaker som kartlagts är drivkrafter även vid dagens förändringar av industri och samhälle. Några exempel är påverkan från enstaka människor, myndigheter, tekniska nyheter, marknadskrafter och ekonomins betydelse.
Denna bok riktar sig främst till dem som är intresserade av Linköpings och Tannefors historia och är förhoppningsvis även av intresse för studerande av industri- och samhällsutveckling.
Författare: Bengt Öberg
Pris:
Beställning: Kontakta Tannefors Hembygdsförening, www.hembygd.se/tannefors
Övrigt: Hårdband 142 sidor

Glimtar från Hejdegården
Innehåll: Historia och geografi, människorna, husen, affärerna, skolan, arbete och fritid. Mycket kanske saknas men det har varit vår ambition att spegla glimtar av det mesta. Vi har valt att varva avsnitt om t.ex. bebyggelsen med intervjuer eller personliga berättelser av våra gästskribenter i en behaglig blandning, Allt i förhoppningen att lätta upp framställningen.
En bok är en bok. Vi kan spegla mycket i text och bilder men vi kan inte återge ljuden eller lukterna. Vi kan inte höra gnisslet från hästskjutsar eller bruset från fallet om våren. Inte heller stoj och stim från alla barn. Vi kan inte känna lukten från skorstensröken eller utedassen. Inte heller blomdofterna från trädgårdarna på sommaren. Det är vår förhoppning ändå att du ska känna atmosfären av en svunnen tid med ett lugnare tempo, mindre trafik, större värme och närhet mellan människor. En tid före TVn och datorn.
Författare: Redaktionsgrupp i Tannefors hembygdsförening
Pris:
Beställning: Kontakta Tannefors hembygdsförening, www.hembygd.se/tannefors
Övrigt: Mjukband 190 sidor

Järnindustrins historia i Ljusne  Del 1
Innehåll: Lokal industrihistoria i bruksorten Ljusne
Författare: Redaktionsgrupp i Ljusne Bruksmuseum
Pris:
Beställning: Kontakta Ljusne Bruksmuseum, mail ljusne.museum@telia.com
Övrigt: Mjukband 74 sidor

Ord, bild och livsvisdom
Innehåll: Jönköpings Läkaresällskap jubileumsbok 20 år 2012.
Till 10-års jubileet 2002 utgavs boken Tro, hopp och läkekonst med skildringar av läkarprofiler inom Jönköpings län vilka blivit lokalt, nationellt och i några fall internationellt kända. Denna gång har vi i jubileumsskriften velat fokusera på den mångfald av kunskap och talang även utanför professionen som ryms inom läkarkåren i Jönköpings län. Vi har samlat alster av skild karaktär, skönlitterära noveller med reflexioner över möten inom vården, medicinhistoriska artiklar, dikter, citat, foton, målade konstverk och kroki-teckningar och genom det skapat en bok med namnet Ord, bild och livsvisdom.
Författare: Redaktionsgrupp i JLS
Pris: 140 kr plus frakt
Beställning: Förlaget Boken, se kontaktuppgifter här
Övrigt: Hårdband 120 sidor

En vindspejare får inte så och en molnspanare får inte skörda
Innehåll: “Birgitta Dahl tecknar en ömsint och varm men sam­tidigt faktabaserad bild av sina föräldrars missions­gärning i Mongoliet och provisen Ningxia i nordvästra Kina på 1940-talet. Berättelser av denna typ är alltför värdefulla för att glömmas bort”.
Lars-Evert Jonsson, ansvarig samordnare av nätverket kring Kina-frågor inom Pingst, Sverige
Författare: Birgitta Dahl
Pris:
Beställning: Birgitta Dahl, mail birgittadahl46@yahoo.se
Övrigt: Mjukband 102 sidor

Vila vid Guds hjärta
Innehåll: Åren krymper till månader, månaderna till veckor, veckorna till dagar som rusar fram i expressfart och dagarna krymper till timmar man inte hinner uppleva.
Vad händer om vi stannar upp en stund? Ramlar världen ihop? Eller måste världen ramla ihop runt oss för att vi skall stanna? Så var det för mig.
Den här boken berättar i sin enkelhet om vad jag upplevt och lärt mig under den tid jag stod still. Ett knippe tankar – som en brokig bukett från vägkanten.
Jag skulle så gärna vilja dela med mig av det som jag har fått uppleva: Guds enorma kärlek och omsorg. Att få bli upplyft i Hans famn.
Jag vill så ut ett frö av längtan till dig som läser denna bok. Längtan efter att möta Gud ansikte mot ansikte, hjärta mot hjärta.
Författare: Ann-Christine Bergström
Pris:
Beställning: Kontakta Ann-Christine Bergström, mail anchie.bergstrom@gmail.com
Övrigt: Mjukband  81 sidor

Dokotela – Ett liv som läkare i Sydafrika
Innehåll: Det är inte för Lennart Karlssons möten med kändisar som Nelson Mandela, Desmond Tutu, Lady Diana och Margret Thatcher som du ska läsa den här boken. Inte heller för hans möten med krokodiler och annat storvilt eller med medicinmän, ministrar, polischefer, kyrkliga dignitärer och analfabeter i väglöst land – även om detta gör boken nog så läsvärd.
Du ska läsa den här boken därför att den låter dig slå följe med en man som i 80 år har rört sig bland hög och låg, fattig och rik, svart och vit i det Sydafrika som haft världens blickar på sig. I Sverige sågs han som medlöpare till apartheidregimen, samtidigt som samma regims säkerhetspolis bevakade honom därför att han var “Thandabantu”, mannen som älskar de svarta.
Lennart Karlssons läkarliv handlar om dramatiska operationer nästan utan utrustning lika väl som om uppbyggnad och administration av hela sjukhus och av det nya Sydafrikas sjukvårds- och socialpolitik. Det handlar om att utbilda svarta läkare och samtidigt hantera hotfulla demonstrationer och ockuperat tjänsterum. Parallellt finns berättelsen om den medicinska vetenskapens landvinningar som författaren följt på såväl gräsrots- som departementsnivå.
Möt rugbyspelaren, tamburmajoren, piloten, läkaren, administratören, missionsmannen, familjefadern och professorn Lennart Karlsson. Han har något att berätta!
Författare: Lennart Karlsson
Pris: 200 kr plus frakt
Beställning: Förlaget Boken, se kontaktuppgifter här
Övrigt: Hårdband 480 sidor

Återblickar – Trösta Lindra Bota i missionens och missionssjukvårdens tjänst
Innehåll: Boken Återblickar av professor Lennart Karlsson har tillkommit efter önskemål från många läsare av hans tidigare bok Dokotela. I den boken skildrar Lennart Karlsson sitt liv som läkare under en lång, dramatisk och omvälvande tid i Sydafrika.
I Återblickar får du nu veta mer om liv, kultur, språk och religion i Sydafrika, utifrån Lennarts perspektiv.
– Hur växte egentligen de olika folkslagen i Sydafrika fram?
– Vilka olika kyrkor finns det och var kommer de ifrån?
– Hur växte apartheid fram och hur motiverade makthavarna det systemet?
– Vilket inflytande har det kristna missionsarbetet haft?
– Hur har kampen mot den stora farsoten – hiv/aids – gått?
Boken fortsätter med att Lennarts hustru Linnéa berättar om sin väg till Sydafrika och om sitt liv där som missionärsbarn, läkarfru och mamma.
Lennart har under sina många år i landet haft många medarbetare. Här får tolv av dem, de flesta svenskar, chansen att själva berätta om sina erfarenheter från sina år i Sydafrika. De var verksamma på sjukhuset Themba i Sydafrika och i klinikarbete i Swaziland.
Välkommen att lära dig mer om ett land som ligger geografiskt långt borta – men som för många vänner av kristen mission samtidigt ligger mycket nära, i hjärta och sinne.
Författare: Lennart och Linnéa Karlsson
Pris: 180 kr plus frakt
Beställning: Förlaget Boken, se kontaktuppgifter här
Övrigt: Hårdband 349 sidor

Papperspopplar och energipilar
Innehåll: Oljans, kolets och kärnkraftens tidevarv är strax förbi, eller..? Nu gäller det att förbättra de gamla och ta fram nya metoder för energi- och livsmedelförsörjningen. Solens tidevarv, solåldern, kommer att komplettera dataåldern. Men det som ställer till problem är: avsevärt högre medeltemperaturer – mer regn – högre vattennivåer i haven – öknarnas fortsatta utbredning mm.  Allt detta är oljans och kolets fel, eller..?
Vad gör vi? Boken diskuterar de areella näringarnas möjligheter att ersätta fossila bränslen med vedbiomassa från Salix- och poppelodlingar. Det är detta som i dagligt tal kallas för energiskogsodling (ESO) och poppelplanteringar för pappersmassa. Boken tar upp, på ett förhopp­ningsvis lättförståeligt sätt, den teoretiska bakgrunden till och de praktiska tillämpningarna av träds och buskars potential att omvandla energin i solljuset till ved, värme (och kyla), el, drivmedel, mm.
Boken behandlar också de begränsande faktorerna för dessa processers effektivitet. Miljömässigt, ekonomiskt och socialt diskuteras denna odlingstyps inverkan på landsbygdens utvecklingsmöjligheter. Boken kan också ses som en Vitbok angående Energimyndighetens (tidigare NE) satsningar vid SLU på forskning och kunskapsuppbyggnad angående
möjligheterna att i vårt land ersätta de fossila bränslena med energi från vedbiomassa från snabbväxande lövträd.
Lars Christersson är professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet på Ultuna, Uppsala. Han var från början växtfysiolog med rötter i Lund. Han har varit med och skapat och sedan lett Institutionen för lövträdsodlingar vid SLU, Ultuna i ett tiotal år och publicerat c:a 150 vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar samt ett otal debatt­artiklar. Lars Christersson är idag 79 år gammal och fortfarande i full verksamhet med att odla pil och poppel i hela landet.
Författare: Lars Christersson
Pris: 220 kr plus frakt
Beställning: Förlaget Boken, se kontaktuppgifter här
Övrigt: Hårdband 334 sidor

ADHD Flickor och kvinnor
Innehåll: Man har länge trott att ADHD är vanligast bland pojkar. Troligen beror det på att det är lättare att upptäcka ADHD hos dem. De är ofta utåtagerande och mer synligt fysiskt aktiva. Hyperaktiva flickor lever mer i en omedveten tvångströja, skapad genom genus och socialiseringsprocessen. De lämnas ensamma när de som barn lever ut sitt egna jag, med ADHD. Som barn vill man passa in och bli accepterad i gruppen. Som vuxen är det svårt att ändra en gammal roll men ofta nödvändigt för att nå livskvalitet.
Det är hög tid att riva av tvångströjan och att börja leva livet på riktigt. ADHD är inget fult, inget som går att träna bort, inget som kan sätta din intelligens i ett fack.
Däremot har ADHD-personer många gånger en högre kunskap över medel. Detta på grund av vår ständigt hyperaktiva nyfikenhet!
Flickor har en tendens att dra sig undan och internalisera sina svårigheter. De lever ut sin hyperaktivitet där omgivningen inte kan se dem. Medan pojkar lever ut bland andra eller visar aggressivitet, vänder många flickor allt detta mot sig själva. Därför kommer de i skymundan för att sedan som vuxna upptäckas inom sjukvården på grund av depressioner.
Den här boken handlar om oss – om flickor och kvinnor med ADHD.
• Hur ser skoldagen ut för en flicka med ADHD?
• Hur fungerar livet i familjen, i arbetslivet, i relationer?
• Vilka starka egenskaper har en ADHD-person att spela ut, egenskaper som kommer av att man är ADHD-are? Vilka är svårigheterna, och hur kan man övervinna dem?
Hur kan en pedagog, lärare och förälder stötta och lyfta en flicka med ADHD?
Författare: Kamilla Valter
Pris: 160 kr plus frakt
Beställning: Förlaget Boken, se kontaktuppgifter här
Övrigt: Hårdband 119 sidor

Jordkällaren
Innehåll: “Jag har dödat åtta till synes underbara människor. Det var något som jag var tvungen att göra och jag är beredd att ta mitt straff. Nu vill jag berätta vad som verkligen hände innan sanningen har fläckats av polisrapporter, motstridiga vittnesuppgifter eller obduktionsprotokoll. Ännu har ingen advokat förvrängt sanningen eller kallat mig för sinnessjuk. Det här är min bekännelse.”
Under en augustivecka följer vi med till avfolkningsbygden och en liten gård i Västergötlands inland. Här mellan Vänern och Vättern, i trakten kring Falköping, finns vardagsfilosofiska tankar, kaffe på verandan och arvet efter mormors syster.
Mördaren kan väldigt lite om blåljus och tekniska innovationer men han kan mycket om upplysningsfilosofer, medeltidskyrkor, stenåldersgravar och offerplatser från järnåldern. Det var där, mitt i kulturarvet, som han mördade dem.
Författare: Egil Josefson, arkeolog och religionshistoriker med rötter i Ätradalen och Falbygden.
Pris: 180 kr plus frakt
Beställning: Förlaget Boken, se kontaktuppgifter här
Övrigt: Hårdband 231 sidor

Bortom vägen
Innehåll: Dikter och reflektioner.
Ett liv passerar utan att det betyder något för omvärlden. En kärlek kan växla ringar och sedan kan ringen smältas ner till ett ingenting. En enda mening kan förändra ett liv, medan en annan inte betyder någonting.
Om denna bok kan förmedla tankar genom att skänka ord så kanske några av dessa knackar på porten till ditt liv.
Författare: Olle Hallén
Pris: 150 kr plus frakt
Beställning: Förlaget Boken, se kontaktuppgifter här
Övrigt: Hårdband 40 sidor

Länk till titeln  https://forlagetboken.se/bocker/bortom-vagen/

Fiskar i svenska vatten?
Innehåll: En mycket omfattande uppslagsbok över en mängd fiskar i svenska vatten.
En drömpresent till storfiskaren!
Författare: Åke Uppström
Pris:
Beställning: Kontakta Åke Uppström, mail ake.uppstrom@spray.se
Övrigt: Hårdband 825 sidor!

Vad hindrar att jag blir döpt?
Innehåll: Den här boken har vuxit fram sedan dagen då jag tog beslutet att följa Jesus. Det blev ett dilemma för mig att det innebar att göra det Jesus gjorde. Han lät döpa sig.
Jag är uppväxt i en syrisk ortodox kyrka med traditionen att döpa barn. När jag som 17-åring läste igenom hela Bibeln såg jag saker som jag inte var van vid. En sak som jag såg väldigt tydligt var att man tog ett eget beslut att döpa sig. Jag såg nu på dopet på ett helt nytt sätt. Jag ville ha Jesus som exempel och beslöt mig för att låta mig döpas. Det var en underbar upplevelse.
Författare: Tigleth Malkey
Pris:
Beställning: Kontakta Tigleth Malkey, mail pastor@sodertaljekyrkan.se
Övrigt: Mjukband 93 sidor

Följ pilarna… en lundensare i Uppsala summerar
Innehåll: Boken skildrar en ung pojkvaskers äventyr och umbäranden under uppväxten och studietiden på 40-, 50- och 60-talet i en liten by i södra Skåne. Gymnasie- och universitetsårens tillkortakommanden och glädjeämnen i Lund analyseras, fördöms och bedöms. Allt sker i ögonblicksbilder med korta skildringar av speciella händelser i vardagen, både här hemma och ute i vida världen. I den mån det har varit möjligt, har den kronologiska ordningen följts. Men i en del sammanhang har det varit nödvändigt att gå något tillbaka i tiden för att bakgrunden klart skall framgå.

I mycket är det humorn som styr och det är ofta som det nästan otänkbara inträffar och blir t.o.m. tänkvärt. Boken beskriver också hur en inbiten och mogen lundensare tar för sig och slår sig fram i Uppsala med allt vad det innebär av glädjeämnen och motgångar. Boken tar också upp hur bakvänt och inkrökt ledarskap i vissa situationer kan bedrivas.

I boken beskrivs och föreslås också radikala förslag till förändring och förnyelse av universitetsvärlden. Ett universitet får aldrig bli statiskt, då dör det.

Även bokens titel är en lustifikation. Ordet pil kan som bekant betyda olika saker.

Författare: Lars Christersson.

Pappersboken är slut i lager men du kan helt fritt ladda hem boken i digital form här: Följ pilarna webb 1606